Uw gift/bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer:
(IBAN): NL05 RABO 0395 2492 60 t.n.v. Stichting Sprank te Zwolle o.v.v. project Fraam
Stichting Sprank is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.